Są jas­ne chwi­le w życiu, w których się tęskni do potęgi ciemnoty.


są jas­ne-chwi­-w życiu-w których ę-tęskni-do potęgi-ciemnoty
adolf nowaczyńskisą jas­nechwi­lew życiuw których siętęsknido potęgiciemnotysą jas­ne chwi­lechwi­le w życiuw których się tęsknitęskni do potęgido potęgi ciemnotysą jas­ne chwi­le w życiuw których się tęskni do potęgitęskni do potęgi ciemnotyw których się tęskni do potęgi ciemnoty

Są jasne chwile w życiu, w których się tęskni do potęgi ciemnoty. -Adolf Nowaczyński
są-jasne-chwile-w-życiu-w-których-ę-tęskni-do-potęgi-ciemnoty
By­wają w życiu chwi­le, których ból da­je się zmie­rzyć do­piero po je­go przeżyciu, i wówczas dzi­wi nas, iż zdołaliśmy go znieść. -Maria Kalergis
by­wają-w życiu-chwi­-których-ból-da­ ę-zmie­rzyć-do­piero-po ­go-przeżyciu-i wówczas-dzi­wi-nas-iż zdołaliśmy-go znieść
Są chwi­le w życiu ludzkim, pod­czas których mil­cze­nie zastępu­je naj­wznioślej­szą mowę. -Bolesław Prus
są chwi­-w życiu-ludzkim-pod­czas-których-mil­cze­nie-zastępu­-naj­wznioślej­szą-mowę
Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, Abyś nie zginął w tłumie; Nauka to potęgi klucz. W tym moc, co więcej umie. -Ignacy Baliński
chcesz-być-czymś-w-życiu-to-ę-ucz-abyś-nie-zginął-w-tłumie-nauka-to-potęgi-klucz-w-tym-moc-co-więcej-umie
Mogą istnieć nawet takie stany, w których dusza męska kobietą wprost pogardza, a zwierzę ludzkie tęskni do niej. -Henryk Sienkiewicz
mogą-istnieć-nawet-takie-stany-w-których-dusza-męska-kobietą-wprost-pogardza-a-zwierzę-ludzkie-tęskni-do-niej