Są rzeczy dla których jes­teś w sta­nie zro­bić wszys­tko i nic 


są rzeczy-dla-których-jes­teś-w sta­nie-zro­bić-wszys­tko-i nic 
intrygasą rzeczydlaktórychjes­teśw sta­niezro­bićwszys­tkoi nic są rzeczy dladla którychktórych jes­teśjes­teś w sta­niew sta­nie zro­bićzro­bić wszys­tkowszys­tko i nic są rzeczy dla którychdla których jes­teśktórych jes­teś w sta­niejes­teś w sta­nie zro­bićw sta­nie zro­bić wszys­tkozro­bić wszys­tko i nic są rzeczy dla których jes­teśdla których jes­teś w sta­niektórych jes­teś w sta­nie zro­bićjes­teś w sta­nie zro­bić wszys­tkow sta­nie zro­bić wszys­tko i nic są rzeczy dla których jes­teś w sta­niedla których jes­teś w sta­nie zro­bićktórych jes­teś w sta­nie zro­bić wszys­tkojes­teś w sta­nie zro­bić wszys­tko i nic 

Naj­gor­sze jest, kiedy wiesz, że możesz dla tej je­dynej oso­by zro­bić wszys­tko, a ona ma prob­lem, by zro­bić dla ciebie cokolwiek.. -Andrea
naj­gor­sze-jest-kiedy-wiesz-że możesz-dla-tej ­dynej-oso­by-zro­bić-wszys­tko-a ona- prob­lem-by zro­bić-dla-ciebie-cokolwiek
Gdy­byśmy ro­bili wszys­tkie rzeczy, które jes­teśmy w sta­nie zro­bić, wpra­wili­byśmy się w og­romne zdumienie. -Thomas Alva Edison
gdy­byśmy-ro­bili-wszys­tkie-rzeczy-które-jes­teśmy-w sta­nie-zro­bić-wpra­wili­byśmy ę-w og­romne-zdumienie
Dla nich jes­teś ze­rem a dla mnie jes­teś kimś kto pot­ra­fi zrozumieć po­cie­szyć przy­tulić i po­wie­dzieć że jut­ro wszys­tko będzie dobrze  -Intryga
dla-nich-jes­teś-ze­rem-a-dla-mnie-jes­teś-kimś-kto-pot­ra­fi-zrozumieć-po­cie­szyć-przy­tulić-i po­wie­dzieć-że-jut­ro-wszys­tko
Dla miłość jest się w sta­nie zro­bić wszys­tko, na­wet poz­wo­lić dru­giej oso­bie um­rzeć, by już nie cierpiała. -Ryder
dla-miłość-jest ę-w sta­nie-zro­bić-wszys­tko-na­wet-poz­wo­lić-dru­giej-oso­bie-um­rzeć-by już-nie cierpiała