Są rzeczy, których nie ro­bimy na po­kaz lecz wbrew wszystkim.


są rzeczy-których-nie ro­bimy-na po­kaz-lecz-wbrew-wszystkim
emilia szumiłosą rzeczyktórychnie ro­bimyna po­kazleczwbrewwszystkimktórych nie ro­bimynie ro­bimy na po­kazna po­kaz leczlecz wbrewwbrew wszystkimktórych nie ro­bimy na po­kaznie ro­bimy na po­kaz leczna po­kaz lecz wbrewlecz wbrew wszystkimktórych nie ro­bimy na po­kaz lecznie ro­bimy na po­kaz lecz wbrewna po­kaz lecz wbrew wszystkimktórych nie ro­bimy na po­kaz lecz wbrewnie ro­bimy na po­kaz lecz wbrew wszystkim

Z Po­wodu nad­mier­ne­go wol­ne­go cza­su ro­bimy mnóstwo rzeczy, których nienawidzimy. -MyslacaWierszem
z po­wodu-nad­mier­ne­go-wol­ne­go-cza­su-ro­bimy-mnóstwo-rzeczy-których-nienawidzimy
Nic nie dzieje się wbrew naturze, lecz wbrew temu co o niej wiemy. -Anonim
nic-nie-dzieje-ę-wbrew-naturze-lecz-wbrew-temu-co-o-niej-wiemy
Nie liczy się, co ro­bimy ani ile ro­bimy, lecz to, ile miłości wkłada­my w działanie. -Matka Teresa z Kalkuty
nie-liczy-ę-co ro­bimy-ani-ile-ro­bimy-lecz-to-ile-miłoś-wkłada­my-w działanie
Świat cały nie zdoła nas po­konać, gu­bimy się jed­nak sa­mi przez zbyt moc­ne prag­nienie rzeczy, których nie po­siada­my - i przez zbyt upor­czy­we życie wspomnieniami!  -Edward Stachura
Świat-cały-nie zdoła-nas-po­konać-gu­bimy ę-jed­nak-­mi-przez-zbyt-moc­ne-prag­nienie-rzeczy-których-nie po­siada­my- i przez-zbyt
I znów człowiek wy­daje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie pot­rze­buje, by zaim­ponwać ludziom, których nie lubi. -Danny Kaye
i znów-człowiek-wy­daje-pieniądze-których-nie -na rzeczy-których-nie pot­rze­buje-by zaim­ponwać-ludziom-których-nie lubi
I znowu człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi. -Danny Kaye
i-znowu-człowiek-wydaje-pieniądze-których-nie-na-rzeczy-których-nie-potrzebuje-by-imponować-ludziom-których-nie-lubi