Są także ludzie, którzy pot­ra­fią za­bawiać się tyl­ko w stadzie. Praw­dzi­wy bo­hater ba­wi się sam.


są także-ludzie-którzy-pot­ra­fią-za­bawiać ę-tyl­ko-w stadzie-praw­dzi­wy bo­hater-ba­wi ę-sam
charles baudelairesą takżeludziektórzypot­ra­fiąza­bawiać siętyl­kow stadziepraw­dzi­wy bo­haterba­wi sięsamsą także ludziektórzy pot­ra­fiąpot­ra­fią za­bawiać sięza­bawiać się tyl­kotyl­ko w stadziepraw­dzi­wy bo­hater ba­wi sięba­wi się samktórzy pot­ra­fią za­bawiać siępot­ra­fią za­bawiać się tyl­koza­bawiać się tyl­ko w stadziepraw­dzi­wy bo­hater ba­wi się samktórzy pot­ra­fią za­bawiać się tyl­kopot­ra­fią za­bawiać się tyl­ko w stadziektórzy pot­ra­fią za­bawiać się tyl­ko w stadzie

Ludzie, którzy kochają, pot­ra­fią za­dawać naj­bo­leśniej­sze ciosy. Pot­ra­fią uśmier­cać nie poz­ba­wiając swej ofiary życia. -Adam Bohdaj
ludzie-którzy-kochają-pot­ra­fią-za­dawać-naj­bo­śniej­sze-ciosy-pot­ra­fią uśmier­cać-nie poz­ba­wiając-swej-ofiary-życia
Ci, którzy wnoszą w życie in­nych ludzi pro­mień słońca to ludzie, którzy nie pot­ra­fią zat­rzy­mać go tyl­ko dla siebie. -James Matthew Barrie
ci-którzy-wnoszą-w życie-in­nych-ludzi-pro­mień-słońca-to ludzie-którzy-nie pot­ra­fią-zat­rzy­ć-go tyl­ko-dla-siebie