Są wzlo­ty, po których nie można się podnieść.


są wzlo­ty-po których-nie można ę-podnieść
władysław piekarskisą wzlo­typo którychnie można siępodnieśćpo których nie można sięnie można się podnieśćpo których nie można się podnieść

Są wzloty, po których nie można się podnieść. -Anonim
są-wzloty-po-których-nie-można-ę-podnieść
Potykając się można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się. -Johann Wolfgang Goethe
potykając-ę-można-zajść-daleko-nie-wolno-tylko-upaść-i-nie-podnieść-ę
Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się. -Goethe
potykając-ę-można-zajść-daleko-nie-wolno-tylko-upaść-i-nie-podnieść-ę
Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się -Johann Wolfgang von Goethe
potykając-ę-można-zajść-daleko-nie-wolno-tylko-upaść-i-nie-podnieść-ę
Można mieć okresy, w których modlitwa kuleje, ale nie można utrzymać wiary na stałe nie modląc się, tak jak nie można żyć nie oddychając. -Romano Guardini
można-mieć-okresy-w-których-modlitwa-kuleje-ale-nie-można-utrzymać-wiary-na-stałe-nie-modląc-ę-tak-jak-nie-można-żyć-nie-oddychając
Skoro nie można żyć z tymi, których się kocha, największą torturą jest żyć z tymi, których się nie kocha, a co stanowi z górą trzy czwarte rodzaju ludzkiego. -Gustaw Flaubert
skoro-nie-można-żyć-z-tymi-których-ę-kocha-największą-torturą-jest-żyć-z-tymi-których-ę-nie-kocha-a-co-stanowi-z-górą-trzy-czwarte