Są śmiałe i śmiel­sze osoby. Ja na­leżę do tych trzecich.


są-śmiałe-i śmiel­sze-osoby-ja-na­żę-do tych-trzecich
chemicalsśmiałei śmiel­szeosobyjana­leżędo tychtrzecichsą śmiałeśmiałe i śmiel­szei śmiel­sze osobyja na­leżęna­leżę do tychdo tych trzecichsą śmiałe i śmiel­sześmiałe i śmiel­sze osobyja na­leżę do tychna­leżę do tych trzecichsą śmiałe i śmiel­sze osobyja na­leżę do tych trzecich

za­warłam z mias­tem przymierze kiedy ono śpi wte­dy ja leżę kiedy ono wstaje ja to uznaję i leżę dalej  -jatoja
za­warłam-z mias­tem-przymierze-kiedy-ono-śpi-wte­dy-ja żę-kiedy-ono-wstaje-ja-to uznaję-i-żę-dalej 
Jeżeli szuka się osoby o wartościach możliwie sobie najbliższych i najbardziej odpowiadających nam, to istnieje również wewnętrzne dążenie do doskonalenia tych cech u siebie. -Zofia Gerlach
jeżeli-szuka-ę-osoby-o-wartościach-możliwie-sobie-najbliższych-i-najbardziej-odpowiadających-nam-to-istnieje-również-wewnętrzne-dążenie-do
Miłość, kwiat czuły i kruchy, łaknie życzliwości i przyjaźni osób trzecich jak ogień tlenu, potrzebuje światła, tęskni do poblasku. -Tadeusz Nowakowski
miłość-kwiat-czuły-i-kruchy-łaknie-życzliwoś-i-przyjaź-osób-trzecich-jak-ogień-tlenu-potrzebuje-światła-tęskni-do-poblasku
Naj­lep­sze uczu­cie na świecie? Gdy czu­jesz się pot­rzeb­ny dla naj­ważniej­szej Ci osoby. -PróbujPatrzećKolorowo
naj­lep­sze-uczu­cie-na świecie-gdy-czu­jesz ę-pot­rzeb­ny-dla-naj­ważniej­szej-ci osoby
Nie ma osoby tak głupiej ani tak antypatycznej, z którą by nie można obmawiać osoby trzeciej. -Karol Irzykowski
nie-osoby-tak-głupiej-ani-tak-antypatycznej-z-którą-by-nie-można-obmawiać-osoby-trzeciej