Są śmiałe i śmiel­sze osoby. Ja na­leżę do tych trzecich.


są-śmiałe-i śmiel­sze-osoby-ja-na­żę-do tych-trzecich
chemicalsśmiałei śmiel­szeosobyjana­leżędo tychtrzecichsą śmiałeśmiałe i śmiel­szei śmiel­sze osobyja na­leżęna­leżę do tychdo tych trzecichsą śmiałe i śmiel­sześmiałe i śmiel­sze osobyja na­leżę do tychna­leżę do tych trzecichsą śmiałe i śmiel­sze osobyja na­leżę do tych trzecich

za­warłam z mias­tem przymierze kiedy ono śpi wte­dy ja leżę kiedy ono wstaje ja to uznaję i leżę dalej Jeżeli szuka się osoby o wartościach możliwie sobie najbliższych i najbardziej odpowiadających nam, to istnieje również wewnętrzne dążenie do doskonalenia tych cech u siebie.Miłość, kwiat czuły i kruchy, łaknie życzliwości i przyjaźni osób trzecich jak ogień tlenu, potrzebuje światła, tęskni do poblasku.Naj­lep­sze uczu­cie na świecie? Gdy czu­jesz się pot­rzeb­ny dla naj­ważniej­szej Ci osoby.Nie ma osoby tak głupiej ani tak antypatycznej, z którą by nie można obmawiać osoby trzeciej.To nieprawda, że miłość, aby była prawdziwa, musi być niezwykła. To czego potrzebujemy, to ciągłość miłości do osoby, którą kochamy. Spójrz, lampa oliwna pali się poprzez nieustanne zużywanie kropelek oliwy. Kiedy tych kropelek zabraknie, światło zgaśnie.