Są chwile życia, których nie trzeba na drobniuteczkie wrażenia roztrwaniać.


są-chwile-życia-których-nie-trzeba-na-drobniuteczkie-wrażenia-roztrwaniać
narcyza Żmichowskachwileżyciaktórychnietrzebanadrobniuteczkiewrażeniaroztrwaniaćsą chwilechwile życiaktórych nienie trzebatrzeba nana drobniuteczkiedrobniuteczkie wrażeniawrażenia roztrwaniaćsą chwile życiaktórych nie trzebanie trzeba natrzeba na drobniuteczkiena drobniuteczkie wrażeniadrobniuteczkie wrażenia roztrwaniaćktórych nie trzeba nanie trzeba na drobniuteczkietrzeba na drobniuteczkie wrażeniana drobniuteczkie wrażenia roztrwaniaćktórych nie trzeba na drobniuteczkienie trzeba na drobniuteczkie wrażeniatrzeba na drobniuteczkie wrażenia roztrwaniać

Są w życiu chwile, w których trzeba podjąć ryzyko i dać się ponieś szaleństwu. -Paulo Coelho
są-w-życiu-chwile-w-których-trzeba-podjąć-ryzyko-i-dać-ę-ponieś-szaleństwu
Kobiety, o których dobrze mówi się po śmierci są te, o których najmniej mówiono za życia. -Maria Karolina Leszczyńska
kobiety-o-których-dobrze-mówi-ę-po-śmierci-są-te-o-których-najmniej-mówiono-za-życia
Umiejętność życia polega w 90% na zdolności życia w zgodzie z ludźmi, których nie możemy znieść. -Samuel Goldwyn
umiejętność-życia-polega-w-90%-na-zdolnoś-życia-w-zgodzie-z-ludźmi-których-nie-możemy-znieść
Umiejętność życia w 90% po­lega na zdol­ności życia w zgodzie z ludźmi, których nie możemy znieść. -Samuel Goldwyn
umiejętność-życia-w 90%-po­lega-na zdol­noś-życia-w zgodzie-z ludźmi-których-nie możemy-znieść
Każdą chwilę życia, pomyślną jak i niepomyślną, uczynić czymś jak najlepszym - oto sztuka życia i właściwy przywilej rozumnej istoty. -Georg Christoph Lichtenberg
każdą-chwilę-życia-pomyślną-jak-i-niepomyślną-uczynić-czymś-jak-najlepszym-oto-sztuka-życia-i-właściwy-przywilej-rozumnej-istoty
Są jasne chwile w życiu, w których się tęskni do potęgi ciemnoty. -Adolf Nowaczyński
są-jasne-chwile-w-życiu-w-których-ę-tęskni-do-potęgi-ciemnoty