Są cnoty zastrzeżone wyłącznie dla bogactwa.


są-cnoty-zastrzeżone-wyłącznie-dla-bogactwa
antoine rivarolcnotyzastrzeżonewyłączniedlabogactwasą cnotycnoty zastrzeżonezastrzeżone wyłączniewyłącznie dladla bogactwasą cnoty zastrzeżonecnoty zastrzeżone wyłączniezastrzeżone wyłącznie dlawyłącznie dla bogactwasą cnoty zastrzeżone wyłączniecnoty zastrzeżone wyłącznie dlazastrzeżone wyłącznie dla bogactwasą cnoty zastrzeżone wyłącznie dlacnoty zastrzeżone wyłącznie dla bogactwa

Bogactwa nigdy nie dały cnoty, ale cnota nieraz dała bogactwaBogactwa nigdy nie dały cnoty, ale cnota nieraz dała bogactwa.Nie spodziewajcie się niczego po człowieku, który pracuje wyłącznie dla potrzeb własnego życia, a nie dla trwania w wieczności.Nie spodziewajcie się niczego po człowieku, który pracuje wyłącznie dla potrzeb własnego życia, a nie dla swego trwania w wieczności.AIDS: Przymusowy pas cnoty nie tylko dla kobiet.Wybrani są Ci, dla których piękno posiada wyłącznie znaczenie piękna.