Są dwa rodzaje wiedzy: kiedy posiadamy wiedzę w jakimś przedmiocie lub wiemy, gdzie znaleźć potrzebne informacje.


są-dwa-rodzaje-wiedzy-kiedy-posiadamy-wiedzę-w-jakimś-przedmiocie-lub-wiemy-gdzie-znaleźć-potrzebne-informacje
samuel johnsondwarodzajewiedzykiedyposiadamywiedzęjakimśprzedmiocielubwiemygdzieznaleźćpotrzebneinformacjesą dwadwa rodzajerodzaje wiedzykiedy posiadamyposiadamy wiedzęwiedzę ww jakimśjakimś przedmiocieprzedmiocie lublub wiemygdzie znaleźćznaleźć potrzebnepotrzebne informacjesą dwa rodzajedwa rodzaje wiedzykiedy posiadamy wiedzęposiadamy wiedzę wwiedzę w jakimśw jakimś przedmiociejakimś przedmiocie lubprzedmiocie lub wiemygdzie znaleźć potrzebneznaleźć potrzebne informacjesą dwa rodzaje wiedzykiedy posiadamy wiedzę wposiadamy wiedzę w jakimświedzę w jakimś przedmiociew jakimś przedmiocie lubjakimś przedmiocie lub wiemygdzie znaleźć potrzebne informacjekiedy posiadamy wiedzę w jakimśposiadamy wiedzę w jakimś przedmiociewiedzę w jakimś przedmiocie lubw jakimś przedmiocie lub wiemy

Istnieją dwa rodzaje zepsucia: jedno, kiedy lud nie przestrzega praw; drugie, kiedy same prawa przynoszą ze sobą zepsucie. To zło jest nieuleczalne, bo tkwi w samym lekarstwie.Niewiedza znacznie częściej wywołuje uczucie pewności siebie niż posiadanie wiedzy: to właśnie osoby, których znajomość nauki jest niewielka, a nie te, które posiadają o niej rozległą wiedzę, są tak absolutnie przekonane o tym, że ten lub ów problem nie zostanie nigdy rozwiązany przez naukę.Skoro raz uwierzymy, że wiemy to naprawdę posiądziemy tę wiedzę.Rozróżniam dwa rodzaje ciekawości: wrogą i życzliwą.Dwa rodzaje ludzi: ci, co myślą, i ci, co się bawią.Nie należy wszystkiego pokazywać. Wydaje się, że jest to trudniejsze w malarstwie, gdzie umysł przejmuje to tylko, co oczy dostrzegają. Poeta bez trudu poświecą lub pomija milczeniem to, co drugorzędne. Największą sztuką malarza jest zwrócić uwagę na to jedynie, co potrzebne.