Są dwie drogi życia - wierzyć we wszystko lub wątpić we wszystko. Obie sytuacje zwalniają z myślenia.


są-dwie-drogi-życia-wierzyć-we-wszystko-lub-wątpić-we-wszystko-obie-sytuacje-zwalniają-z-myślenia
alfred korzybskidwiedrogiżyciawierzyćwewszystkolubwątpićwszystkoobiesytuacjezwalniająmyśleniasą dwiedwie drogidrogi życiażyciawierzyćwierzyć wewe wszystkowszystko lublub wątpićwątpić wewe wszystkoobie sytuacjesytuacje zwalniajązwalniają zz myśleniasą dwie drogidwie drogi życiadrogi życiawierzyć wewierzyć we wszystkowe wszystko lubwszystko lub wątpićlub wątpić wewątpić we wszystkoobie sytuacje zwalniająsytuacje zwalniają zzwalniają z myśleniasą dwie drogi życiadwie drogi życiawierzyć we wszystkowierzyć we wszystko lubwe wszystko lub wątpićwszystko lub wątpić welub wątpić we wszystkoobie sytuacje zwalniają zsytuacje zwalniają z myśleniasą dwie drogi życiawierzyć we wszystko lubwierzyć we wszystko lub wątpićwe wszystko lub wątpić wewszystko lub wątpić we wszystkoobie sytuacje zwalniają z myślenia

Wszystko ginie, wszystko niszczeje, wszystko przemija. Zostaje tylko świat. I czas, który trwa. -Denis Diderot
wszystko-ginie-wszystko-niszczeje-wszystko-przemija-zostaje-tylko-świat-i-czas-który-trwa
Starość we wszystko wierzy. Wiek średni we wszystko wątpi. Młodość wszystko wie. -Oscar Wilde
starość-we-wszystko-wierzy-wiek-średni-we-wszystko-wątpi-młodość-wszystko-wie
Starzy wierzą we wszystko; dorośli we wszystko wątpią; młodzi wszystko wiedzą. -Oscar Wilde
starzy-wierzą-we-wszystko-dorośli-we-wszystko-wątpią-młodzi-wszystko-wiedzą