Są dwie kategorie ludzi - pracujący i ci, którzy korzystają z kredytu; lepiej należeć do tej pierwszej, jest w niej mniejsza konkurencja.


są-dwie-kategorie-ludzi-pracujący-i-którzy-korzystają-z-kredytu-lepiej-należeć-do-tej-pierwszej-jest-w-niej-mniejsza-konkurencja
george carverdwiekategorieludzipracującyktórzykorzystająkredytulepiejnależećdotejpierwszejjestniejmniejszakonkurencjasą dwiedwie kategoriekategorie ludziludzipracującypracujący iktórzy korzystająkorzystają zz kredytulepiej należećnależeć dodo tejtej pierwszejjest ww niejniej mniejszamniejsza konkurencjasą dwie kategoriedwie kategorie ludzikategorie ludzipracujący ipracujący i ciktórzy korzystają zkorzystają z kredytulepiej należeć donależeć do tejdo tej pierwszejjest w niejw niej mniejszaniej mniejsza konkurencjasą dwie kategorie ludzidwie kategorie ludzipracujący i ciktórzy korzystają z kredytulepiej należeć do tejnależeć do tej pierwszejjest w niej mniejszaw niej mniejsza konkurencjasą dwie kategorie ludzilepiej należeć do tej pierwszejjest w niej mniejsza konkurencja

Hollywood jest zamieszkałe przez dwie kategorie ludzi - tych, którzy utrzymują prywatne baseny kąpielowe i tych, którzy nie mogą utrzymać głowy nad wodą.Są tylko dwie klasy ludzi: ci, którzy stale dzielą ludzi na dwie klasy, i ci, którzy tego nie robią.Dwie mapy świata - z pierwszej i drugiej połowy XX wieku; z pierwszej połowy - państwa niepodległe stanowią nieliczną grupę. Poza ich granicami świat jest wielką kolonią. . . , władztwem kilku mocarstw - posiadaczy. Mapa z końca naszego wieku - to ponad 180 niepodległych państw.Czy wiesz, że wspólne czy­tanie książek na głos moc­niej wiąże ludzi niż wspólne spłaca­nie kredytu? Istnieją dwa sposoby zrobienia kariery: albo się coś robi, albo udaje pracę. Polecam pierwszą metodę, bo tu mniejsza konkurencja.Jeżeli podzielimy ludzki gatunek na trzy kategorie: twórców, obrońców i niszczycieli – Aryjska Rasa może być uważana za reprezentującą tę pierwszą kategorię.