Są ideologie, które zniechęcają do pracy.


są-ideologie-które-zniechęcają-do-pracy
anonimideologiektórezniechęcajądopracysą ideologiektóre zniechęcajązniechęcają dodo pracyktóre zniechęcają dozniechęcają do pracyktóre zniechęcają do pracy

Natura ludzka nie jest maszyną postawioną do wykonywania wyznaczonej pracy, lecz drzewem, które rośnie i rozwija się zgodnie z dążeniem sił wewnętrznych, które czynią ją żywą istotą.Niektóre ideologie tak mają się do życia, jak opis befsztyka do befsztyka.Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy innych.Należy zawsze stosować wydatki do dochodów, bo jeżeli człowiek nie urządzi się tak, aby żył uczciwie ze swej pracy, to będzie zmuszony żyć nieuczciwie z pracy drugich.Przekształcenie socjalistyczne to nie wyzwolenie od pracy - to wyzwolenie pracy.Potrzebna nam nowa wizja przedsiębiorczości. W społeczeństwie o przeważnie podmiejskim charakterze potrzebna jest taka forma organizacji pracy i etyki pracy, która da mężczyznom i kobietom pewne pole widzenia, pewną godność i wolność, a nie tylko możliwość egzystencji.