Są jasne chwile w życiu, w których się tęskni do potęgi ciemnoty.


są-jasne-chwile-w-życiu-w-których-ę-tęskni-do-potęgi-ciemnoty
adolf nowaczyńskijasnechwileżyciuktórychsiętęsknidopotęgiciemnotysą jasnejasne chwilechwile ww życiuw którychktórych sięsię tęsknitęskni dodo potęgipotęgi ciemnotysą jasne chwilejasne chwile wchwile w życiuw których sięktórych się tęsknisię tęskni dotęskni do potęgido potęgi ciemnotysą jasne chwile wjasne chwile w życiuw których się tęskniktórych się tęskni dosię tęskni do potęgitęskni do potęgi ciemnotysą jasne chwile w życiuw których się tęskni doktórych się tęskni do potęgisię tęskni do potęgi ciemnoty

Są jas­ne chwi­le w życiu, w których się tęskni do potęgi ciemnoty. -Adolf Nowaczyński
są jas­ne-chwi­-w życiu-w których ę-tęskni-do potęgi-ciemnoty
Są w życiu chwile, w których trzeba podjąć ryzyko i dać się ponieś szaleństwu. -Paulo Coelho
są-w-życiu-chwile-w-których-trzeba-podjąć-ryzyko-i-dać-ę-ponieś-szaleństwu
Bywają w życiu chwile, których ból daje się zmierzyć dopiero po jego przeżyciu, i wówczas dziwi nas, iż zdołaliśmy go znieść. -Maria Kalergi
bywają-w-życiu-chwile-których-ból-daje-ę-zmierzyć-dopiero-po-jego-przeżyciu-i-wówczas-dziwi-nas-iż-zdołaliśmy-go-znieść
Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, Abyś nie zginął w tłumie; Nauka to potęgi klucz. W tym moc, co więcej umie. -Ignacy Baliński
chcesz-być-czymś-w-życiu-to-ę-ucz-abyś-nie-zginął-w-tłumie-nauka-to-potęgi-klucz-w-tym-moc-co-więcej-umie
Mogą istnieć nawet takie stany, w których dusza męska kobietą wprost pogardza, a zwierzę ludzkie tęskni do niej. -Henryk Sienkiewicz
mogą-istnieć-nawet-takie-stany-w-których-dusza-męska-kobietą-wprost-pogardza-a-zwierzę-ludzkie-tęskni-do-niej