Są jasne chwile w życiu, w których się tęskni do potęgi ciemnoty.


są-jasne-chwile-w-życiu-w-których-ę-tęskni-do-potęgi-ciemnoty
adolf nowaczyńskijasnechwileżyciuktórychsiętęsknidopotęgiciemnotysą jasnejasne chwilechwile ww życiuw którychktórych sięsię tęsknitęskni dodo potęgipotęgi ciemnotysą jasne chwilejasne chwile wchwile w życiuw których sięktórych się tęsknisię tęskni dotęskni do potęgido potęgi ciemnotysą jasne chwile wjasne chwile w życiuw których się tęskniktórych się tęskni dosię tęskni do potęgitęskni do potęgi ciemnotysą jasne chwile w życiuw których się tęskni doktórych się tęskni do potęgisię tęskni do potęgi ciemnoty

Są jas­ne chwi­le w życiu, w których się tęskni do potęgi ciemnoty.Są w życiu chwile, w których trzeba podjąć ryzyko i dać się ponieś szaleństwu.Bywają w życiu chwile, których ból daje się zmierzyć dopiero po jego przeżyciu, i wówczas dziwi nas, iż zdołaliśmy go znieść.Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, Abyś nie zginął w tłumie; Nauka to potęgi klucz. W tym moc, co więcej umie.Mogą istnieć nawet takie stany, w których dusza męska kobietą wprost pogardza, a zwierzę ludzkie tęskni do niej.Mo­je oczy tęsknią za TWOIM widokiem. Mój nos tęskni za za­pachem TWO­JEJ bluzy. Mo­je us­ta tęsknią za sma­kiem TWOICH ust. Mo­je uszu tęsknią za TWOIM głosem. Mo­je dłonie tęsknią za TWOIMI dłońmi. Mo­je ciało tęskni za TWOIM dotykiem. Jed­nak mo­ja głowa wciąż wy­pełniona jest TWOJĄ osobą. Ogólnie to każdy mi­limetr mnie tęskni za TOBĄ.