Są kłamstwa tak brzydkie, że jeszcze więcej się wstydzimy ich słuchać niż je powtarzać.


są-kłamstwa-tak-brzydkie-że-jeszcze-więcej-ę-wstydzimy-ich-słuchać-ż-powtarzać
jaques devalkłamstwatakbrzydkieżejeszczewięcejsięwstydzimyichsłuchaćniżpowtarzaćsą kłamstwakłamstwa taktak brzydkieże jeszczejeszcze więcejwięcej sięsię wstydzimywstydzimy ichich słuchaćsłuchać niżje powtarzaćsą kłamstwa takkłamstwa tak brzydkieże jeszcze więcejjeszcze więcej sięwięcej się wstydzimysię wstydzimy ichwstydzimy ich słuchaćich słuchać niżsłuchać niż jeniż je powtarzaćsą kłamstwa tak brzydkieże jeszcze więcej sięjeszcze więcej się wstydzimywięcej się wstydzimy ichsię wstydzimy ich słuchaćwstydzimy ich słuchać niżich słuchać niż jesłuchać niż je powtarzaćże jeszcze więcej się wstydzimyjeszcze więcej się wstydzimy ichwięcej się wstydzimy ich słuchaćsię wstydzimy ich słuchać niżwstydzimy ich słuchać niż jeich słuchać niż je powtarzać

Niełat­wo jest udzielać mądrych rad, lecz jeszcze trud­niej umieć ich słuchać i do nich się zastosować. -Mikołaj Gogol
niełat­wo-jest udzielać-mądrych-rad-lecz-jeszcze-trud­niej-umieć-ich-słuchać-i do nich ę-zastosować
Jak otyłość ciału więcej zawadza niż pomaga, tak zbyteczna fortuna więcej czasem ciąży niż cieszy. -Andrzej Maksymilian Fredro
jak-otyłość-ciału-więcej-zawadza-ż-pomaga-tak-zbyteczna-fortuna-więcej-czasem-ąży-ż-cieszy
Jako ciała otyłe więcej zawady niż pomocy mają, tak zbyteczna fortuna więcej czasem ocięży, niż ucieszy. -Andrzej Maksymilian Fredro
jako-ciała-otyłe-więcej-zawady-ż-pomocy-mają-tak-zbyteczna-fortuna-więcej-czasem-ocięży-ż-ucieszy
Mężczyzn trze­ba słuchać, do­paso­wywać się do ich pla­nu dnia, py­tać, cze­go pot­rze­bują, kto ich nie docenił. -Iwona Konarska
mężczyzn-trze­ba-słuchać-do­paso­wywać ę-do ich-pla­nu-dnia-py­ć-cze­go-pot­rze­bują-kto-ich-nie docenił
Niech ci raczej ząb z ust wyleci niż brzydkie słowo. -Pietro Aretino
niech-raczej-ząb-z-ust-wyleci-ż-brzydkie-słowo