Są kobiety - kwiaty i kobiety - owoce, są też kobiety - pestki, trudne do rozgryzienia.


są-kobiety-kwiaty-i-kobiety-owoce-są-też-kobiety-pestki-trudne-do-rozgryzienia
anonimkobietykwiatyowoceteżpestkitrudnedorozgryzieniasą kobietykobietykwiatykwiaty ii kobietykobietyowocesą teżteż kobietykobietypestkitrudne dodo rozgryzieniasą kobietykwiaty ikwiaty i kobietyi kobietysą też kobietyteż kobietytrudne do rozgryzieniakwiaty i kobietykwiaty i kobietysą też kobietykwiaty i kobiety

Kwiaty łagodzą kobiety.Mężczyźni zakochują się patrząc na kobiety. Kobiety, kiedy słuchają mężczyzn.Ludzie dzielą się na ludzi i zwierzęta, kobiety na kobiety i gęsi.Muśnięcie sukni kobiety czystej daje radość żywszą niż posiadanie kobiety łatwej.Kobiety dlatego mają w polityce tak mało do powiedzenia, że wolą głosować na mężczyzn niż na inne kobiety.Kobiety tak trudne są do przejrzenia, ponieważ każda z nich stanowi wyjątek od reguły.