Są ludzie, co mają takiego rodzaju rozum. Mówią bardzo rozumnie o jakiejś rzeczy, ale robią bardzo nierozumnie, że mówią o niej.


są-ludzie-co-mają-takiego-rodzaju-rozum-mówią-bardzo-rozumnie-o-jakiejś-rzeczy-ale-robią-bardzo-nierozumnie-że-mówią-o-niej
władysław walenty fedorowiczludziecomajątakiegorodzajurozummówiąbardzorozumniejakiejśrzeczyalerobiąnierozumnieżemówiąniejsą ludzieco mająmają takiegotakiego rodzajurodzaju rozummówią bardzobardzo rozumnierozumnie oo jakiejśjakiejś rzeczyale robiąrobią bardzobardzo nierozumnieże mówiąmówią oo niejco mają takiegomają takiego rodzajutakiego rodzaju rozummówią bardzo rozumniebardzo rozumnie orozumnie o jakiejśo jakiejś rzeczyale robią bardzorobią bardzo nierozumnieże mówią omówią o niejco mają takiego rodzajumają takiego rodzaju rozummówią bardzo rozumnie obardzo rozumnie o jakiejśrozumnie o jakiejś rzeczyale robią bardzo nierozumnieże mówią o niejco mają takiego rodzaju rozummówią bardzo rozumnie o jakiejśbardzo rozumnie o jakiejś rzeczy

Kobiety maja mnóstwo wad, Mężczyźni tylko dwie: Wszystko co mówią i robią, Mówią i robią źle.Nie ufaj odnowie rodzaju ludzkiego, kiedy mówią o niej kurie i dwory.Są cztery gatunki ludzi: tacy którzy siedzą cicho i nic nie robią, tacy którzy mówią żeby siedzieć cicho i nic nie robią, tacy którzy coś robią i tacy którzy wiele mówią o robieniu.Rozum jest obecny tylko wówczas, gdy ludzie mówią ze sobą.Kobiety tak bardzo lubią kłamać, że nie można nawet wierzyć w odwrotność tego, co mówią...Zaloty tak się mają do małżeństwa, jak bardzo dowcipny prolog do bardzo nudnej sztuki.