Są ludzie, których wiedza i życzenia nad brzuch ich nie wychodzą.


są-ludzie-których-wiedza-i-życzenia-nad-brzuch-ich-nie-wychodzą
jan fedorowiczludziektórychwiedzażyczenianadbrzuchichniewychodząsą ludziektórych wiedzawiedza ii życzeniażyczenia nadnad brzuchbrzuch ichich nienie wychodząktórych wiedza iwiedza i życzeniai życzenia nadżyczenia nad brzuchnad brzuch ichbrzuch ich nieich nie wychodząktórych wiedza i życzeniawiedza i życzenia nadi życzenia nad brzuchżyczenia nad brzuch ichnad brzuch ich niebrzuch ich nie wychodząktórych wiedza i życzenia nadwiedza i życzenia nad brzuchi życzenia nad brzuch ichżyczenia nad brzuch ich nienad brzuch ich nie wychodzą

Le­karze za­pisują le­kar­stwa, o których niewiele wiedzą, na cho­roby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic.Lekarze zapisują lekarstwa, o których niewiele wiedzą, na choroby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nic nie wiedzą.Jedyni ludzie którzy nigdy nie wychodzą z mody to anarchiści jest ich tak niewielu że nie mogą nawet wychodzić z mody.Dawnej ludzie wiedzieli mało, ale to Ludzie sami nie wiedzą, czego chcą. Trzeba ich popychać.Oni nie wiedzą więcej niż zwyk­li ludzie, którzy na­wet nie wiedzą, że te­go nie wiedzą.