Są ludzie, którzy by się cieszyli nawet z końca świata, gdyby go przepowiedzieli.


są-ludzie-którzy-by-ę-cieszyli-nawet-z-końca-świata-gdyby-go-przepowiedzieli
fryderyk chrystian hebbelludziektórzybysięcieszylinawetkońcaświatagdybygoprzepowiedzielisą ludziektórzy byby sięsię cieszylicieszyli nawetnawet zz końcakońca światagdyby gogo przepowiedzieliktórzy by sięby się cieszylisię cieszyli nawetcieszyli nawet znawet z końcaz końca światagdyby go przepowiedzieliktórzy by się cieszyliby się cieszyli nawetsię cieszyli nawet zcieszyli nawet z końcanawet z końca świataktórzy by się cieszyli nawetby się cieszyli nawet zsię cieszyli nawet z końcacieszyli nawet z końca świata

Są ludzie, którzy by się cie­szy­li na­wet z końca świata, gdy­by go przepowiedzieli.Ważną jest rzeczą dla kobiet, które się jeszcze czegoś spodziewają od świata, by zachowały pozory cnoty, gdyby ją nawet samą już utraciły.Ważną jest rzeczą dla kobiet, które się jeszcze czegoś spodziewają od świata, by zachowały pozory cnoty, gdyby ją, nawet samą już utraciły.Ale przerwał mi i stając jakby na baczność, upomniał mnie po raz ostatni, pytając, czy wierzę w Boga. Odpowiedziałem, że nie. Usiadł oburzony. Powiedział, że to niemożliwe, że wszyscy ludzie wierzą w Boga, nawet ci, którzy odwracają się od Jego oblicza. Jest tego pewien i gdyby przyszło mu w to kiedyś zwątpić, jego życie nie miałoby sensu.Są ludzie, których zdemoralizować może nawet literatura dziecięca, którzy z rozkoszą odszukują pikantne powiedzonka w psałterzu i przypowieściach Salomonowych, ale są też tacy, którzy im głębiej poznają życiowe błoto, tym stają się czystsi.Is­tnieją ludzie, którzy do końca życia mają za złe żeb­ra­kowi, że mu nie da­li jałmużny.