Są ludzie, którzy nie zauważają małego szczęścia, ponieważ daremnie czekają na duże


są-ludzie-którzy-nie-zauważają-łego-szczęścia-ponieważ-daremnie-czekają-na-że
pearl buckludziektórzyniezauważająmałegoszczęściaponieważdaremnieczekająnadużesą ludziektórzy nienie zauważajązauważają małegomałego szczęściaponieważ daremniedaremnie czekajączekają nana dużektórzy nie zauważająnie zauważają małegozauważają małego szczęściaponieważ daremnie czekajądaremnie czekają naczekają na dużektórzy nie zauważają małegonie zauważają małego szczęściaponieważ daremnie czekają nadaremnie czekają na dużektórzy nie zauważają małego szczęściaponieważ daremnie czekają na duże

Są ludzie, którzy nie zauważają małego szczęścia, ponieważ daremnie czekają na duże.Są ludzie, którzy nie zauważają małego szczęścia, po­nieważ da­rem­nie cze­kają na duże.Daremnie szukać wielkiego szczęścia po niskiej cenie.Są ludzie, którzy łakną nie­szczęścia jak przyjemności.Jeśli człowiek pragnie być szczęśliwy, powinien nie tylko dążyć do szczęścia własnego, ale również do szczęścia społeczności, do której należy i do szczęścia bliźnich, którzy ją tworzą.Duże kęsy szczęścia wymagają zdrowego i dobrego żołądka.