Są mężczyźni, którzy mają to, na co zasłużyli. Inni pozostali kawalerami.


są-mężczyź-którzy-mają-to-na-co-zasłużyli-inni-pozostali-kawalerami
sacha guitrymężczyźniktórzymajątonacozasłużyliinnipozostalikawaleramisą mężczyźniktórzy mająna coco zasłużyliinni pozostalipozostali kawaleramina co zasłużyliinni pozostali kawalerami

Wszyscy, i kobiety, i mężczyźni, mają dwie twarze. Jedną widać na zewnątrz, drugą mamy w sobie. Są jednak tacy, którzy mają tylko urodę zewnętrzną. Są i tacy, którzy mają piękne tylko wnętrze. Wewnętrzna twarz opiera się działaniu czasu, zewnętrzna nie. Każdy niech wybiera to, co bardziej mu odpowiada.Byłoby ideałem, gdyby wszystkie kobiety były zamężne, a wszyscy mężczyźni byli kawalerami.mężczyźni dzielą się na trzy grupy. tych, którzy mają już ko­biety i tych, którzy ko­biet nie chcą mieć. no i trze­cia gru­pa, wiado­mo, za niskich.Komplikacje miłosne znają właściwie tylko mężczyźni: kobieta gardzi tymi, którzy je mają.Także w miłości: jedni korzystają z własnego warsztatu, drudzy z salonu mody, inni - z usług dobrego fachowca, a pozostali - z komisu.Ludzie, którzy mają dużo czasu spędzają go najchętniej u tych, którzy go nie mają.