Są osoby, które mówią, mówią aż znajdą coś do powiedzenia.


są-osoby-które-mówią-mówią-aż-znajdą-coś-do-powiedzenia
sacha guitryosobyktóremówiąmówiąznajdącośdopowiedzeniasą osobyktóre mówiąmówią ażaż znajdąznajdą coścoś dodo powiedzeniamówią aż znajdąaż znajdą cośznajdą coś docoś do powiedzeniamówią aż znajdą cośaż znajdą coś doznajdą coś do powiedzeniamówią aż znajdą coś doaż znajdą coś do powiedzenia

Mądrzy ludzie mówią, bo mają coś do powiedzenia. Głupcy, bo muszą coś powiedzieć. -Platon
mądrzy-ludzie-mówią-bo-mają-coś-do-powiedzenia-głupcy-bo-muszą-coś-powiedzieć
Mówią zwykle ci, którzy najmniej mają do powiedzenia. -Matthew Prior
mówią-zwykle-którzy-najmniej-mają-do-powiedzenia
Kobiety maja mnóstwo wad, Mężczyźni tylko dwie: Wszystko co mówią i robią, Mówią i robią źle. -Leonard Strumpfenburg
kobiety-maja-mnóstwo-wad-mężczyź-tylko-dwie-wszystko-co-mówią-i-robią-mówią-i-robią-ź
Siła kobiet leży nie w tym, co mówią, lecz w tym, ile razy mówią. -Marcel Achard
siła-kobiet-ży-nie-w-tym-co-mówią-lecz-w-tym-ile-razy-mówią