Są pewne pervers-natury, które literaturę, biorą jako muzykę, malarstwo tłumaczą na język literacki, a od muzyki doznają halucynacji wzrokowych.


są-pewne-pervers-natury-które-literaturę-biorą-jako-muzykę-malarstwo-tłumaczą-na-język-literacki-a-od-muzyki-doznają-halucynacji-wzrokowych
stanisław ignacy witkiewicz (witkacy)pewneperversnaturyktóreliteraturębiorąjakomuzykęmalarstwotłumacząnajęzykliterackiodmuzykidoznająhalucynacjiwzrokowychsą pewnektóre literaturębiorą jakojako muzykęmalarstwo tłumaczątłumaczą nana językjęzyk literackiod muzykimuzyki doznajądoznają halucynacjihalucynacji wzrokowychbiorą jako muzykęmalarstwo tłumaczą natłumaczą na językna język literackia od muzykiod muzyki doznająmuzyki doznają halucynacjidoznają halucynacji wzrokowychmalarstwo tłumaczą na języktłumaczą na język literackia od muzyki doznająod muzyki doznają halucynacjimuzyki doznają halucynacji wzrokowychmalarstwo tłumaczą na język literackia od muzyki doznają halucynacjiod muzyki doznają halucynacji wzrokowych

On kochał muzykę klasyczną, malarstwo, arcydzieła literatury... No cóż, nikt nie jest doskonały. -Brigitte Bardot
on-kochał-muzykę-klasyczną-malarstwo-arcydzieła-literatury-no-cóż-nikt-nie-jest-doskonały
Ludzie odpowiedni na kochanków są niemożliwi jako mężowie, podobnie jak pewne mieszkanka, idealne jako garsoniery, są zupełnie nieodpowiednie do zamieszkania na stałe. -Pitigrilli
ludzie-odpowiedni-na-kochanków-są-niemożliwi-jako-mężowie-podobnie-jak-pewne-mieszkanka-idealne-jako-garsoniery-są-zupełnie-nieodpowiednie-do
Lubię trzy rzeczy, których absolutnie nie rozumiem: nowoczesne malarstwo, nowoczesną muzykę i nowoczesne kobiety. -Noel Coward
lubię-trzy-rzeczy-których-absolutnie-nie-rozumiem-nowoczesne-malarstwo-nowoczesną-muzykę-i-nowoczesne-kobiety
Głupcy tylko myślą, że malarstwo ma być smaczne. Malarstwo ma wyzwalać. -Jan Cybis
głupcy-tylko-myślą-że-malarstwo-być-smaczne-malarstwo-wyzwalać