Są pewne pervers-natury, które literaturę, biorą jako muzykę, malarstwo tłumaczą na język literacki, a od muzyki doznają halucynacji wzrokowych.


są-pewne-pervers-natury-które-literaturę-biorą-jako-muzykę-malarstwo-tłumaczą-na-język-literacki-a-od-muzyki-doznają-halucynacji-wzrokowych
stanisław ignacy witkiewicz (witkacy)pewneperversnaturyktóreliteraturębiorąjakomuzykęmalarstwotłumacząnajęzykliterackiodmuzykidoznająhalucynacjiwzrokowychsą pewnektóre literaturębiorą jakojako muzykęmalarstwo tłumaczątłumaczą nana językjęzyk literackiod muzykimuzyki doznajądoznają halucynacjihalucynacji wzrokowychbiorą jako muzykęmalarstwo tłumaczą natłumaczą na językna język literackia od muzykiod muzyki doznająmuzyki doznają halucynacjidoznają halucynacji wzrokowychmalarstwo tłumaczą na języktłumaczą na język literackia od muzyki doznająod muzyki doznają halucynacjimuzyki doznają halucynacji wzrokowychmalarstwo tłumaczą na język literackia od muzyki doznają halucynacjiod muzyki doznają halucynacji wzrokowych

On kochał muzykę klasyczną, malarstwo, arcydzieła literatury... No cóż, nikt nie jest doskonały.Ludzie odpowiedni na kochanków są niemożliwi jako mężowie, podobnie jak pewne mieszkanka, idealne jako garsoniery, są zupełnie nieodpowiednie do zamieszkania na stałe.Lubię trzy rzeczy, których absolutnie nie rozumiem: nowoczesne malarstwo, nowoczesną muzykę i nowoczesne kobiety.Muzykę ludową swego kraju trzeba traktować tylko jako bazę; nigdy jako środek pisania i stylu. Kochajcie ją namiętnie, jak tylko chcecie, ale strójcie jej w szkolne mundurki, nie nakładajcie jej złoconych binokli.Naturalną religią człowieka jest immanentny symbolizm. W kontraście do symbolizmu dogmatycznego, który jest podstawą religii oficjalnych, ten zadowala się materiałem świata rzeczywistego i wypatruje w nim pewne linie, które przedłuża w nieskończoność jako drogi dla myśli, pytając, tęskniąc, zgadując.Głupcy tylko myślą, że malarstwo ma być smaczne. Malarstwo ma wyzwalać.