Są pewne wydatki, których najlepiej nie wpisywać.


są-pewne-wydatki-których-najlepiej-nie-wpisywać
henryk ibsenpewnewydatkiktórychnajlepiejniewpisywaćsą pewnepewne wydatkiktórych najlepiejnajlepiej nienie wpisywaćsą pewne wydatkiktórych najlepiej nienajlepiej nie wpisywaćktórych najlepiej nie wpisywać

Postęp w rodzinie: najlepiej aby za głupotę rodziców płaciły dzieci nie narodzone. Najlepiej cenę życia. -Artur Katolo
postęp-w-rodzinie-najlepiej-aby-za-głupotę-rodziców-płaciły-dzieci-nie-narodzone-najlepiej-cenę-życia
Jak głód najlepiej jeść gotuje, tak fatyga najlepiej ściele. -Joseph Conrad
jak-głód-najlepiej-ść-gotuje-tak-fatyga-najlepiej-ściele
Najlepiej służymy swej partii, najlepiej służąc państwu. -Ruthefort Hayes
najlepiej-służymy-swej-partii-najlepiej-służąc-państwu