Są pokusy, z którymi nie można walczyć, trzeba odwrócić się i uciekać.


są-pokusy-z-którymi-nie-można-walczyć-trzeba-odwróć-ę-i-uciekać
archibald joseph croninpokusyktóryminiemożnawalczyćtrzebaodwrócićsięuciekaćsą pokusyz którymiktórymi nienie możnamożna walczyćtrzeba odwrócićodwrócić sięi uciekaćz którymi niektórymi nie możnanie można walczyćtrzeba odwrócić sięodwrócić się isię i uciekaćz którymi nie możnaktórymi nie można walczyćtrzeba odwrócić się iodwrócić się i uciekaćz którymi nie można walczyćtrzeba odwrócić się i uciekać

Najgroźniejsi wrogowie, z którymi musimy walczyć są w nas -Cervantes
najgroźniejsi-wrogowie-z-którymi-musimy-walczyć-są-w-nas
Pokusy działają na różnych poziomach, pokusą jest też zwalczanie pokusy. -Zofia Nałkowska
pokusy-działają-na-różnych-poziomach-pokusą-jest-też-zwalczanie-pokusy
Pokusy działają na różnych poziomach, pokusą jest też zwalczenie pokusy. -Zofia Nałkowska
pokusy-działają-na-różnych-poziomach-pokusą-jest-też-zwalczenie-pokusy
Dekretem nie można zmienić obyczajów, ani odwrócić powodzi. -Wilhelm Lenz
dekretem-nie-można-zmienić-obyczajów-ani-odwróć-powodzi
Trzeba walczyć o swoje marzenia, ale trzeba też wiedzieć, które drogi są nie do przebycia i zachować siły na przejście innym ścieżkami. -Paulo Coelho
trzeba-walczyć-o-swoje-marzenia-ale-trzeba-też-wiedzieć-które-drogi-są-nie-do-przebycia-i-zachować-ły-na-przejście-innym-ścieżkami
Błaznem jest ten, kto odtrąca uciechy, jakich natura mu dostarcza; nie trzeba ani gonić za nimi, ani od nich uciekać - trzeba je przyjmować. -Michel de Montaigne
błaznem-jest-ten-kto-odtrąca-uciechy-jakich-natura-mu-dostarcza-nie-trzeba-ani-gonić-za-nimi-ani-od-nich-uciekać-trzeba-przyjmować