Są pokusy, z którymi nie można walczyć, trzeba odwrócić się i uciekać.


są-pokusy-z-którymi-nie-można-walczyć-trzeba-odwróć-ę-i-uciekać
archibald joseph croninpokusyktóryminiemożnawalczyćtrzebaodwrócićsięuciekaćsą pokusyz którymiktórymi nienie możnamożna walczyćtrzeba odwrócićodwrócić sięi uciekaćz którymi niektórymi nie możnanie można walczyćtrzeba odwrócić sięodwrócić się isię i uciekaćz którymi nie możnaktórymi nie można walczyćtrzeba odwrócić się iodwrócić się i uciekaćz którymi nie można walczyćtrzeba odwrócić się i uciekać

Najgroźniejsi wrogowie, z którymi musimy walczyć są w nasPokusy działają na różnych poziomach, pokusą jest też zwalczanie pokusy.Pokusy działają na różnych poziomach, pokusą jest też zwalczenie pokusy.Dekretem nie można zmienić obyczajów, ani odwrócić powodzi.Trzeba walczyć o swoje marzenia, ale trzeba też wiedzieć, które drogi są nie do przebycia i zachować siły na przejście innym ścieżkami.Błaznem jest ten, kto odtrąca uciechy, jakich natura mu dostarcza; nie trzeba ani gonić za nimi, ani od nich uciekać - trzeba je przyjmować.