Są postacie, których Stwórca nie dokończył: jednych, dlatego, że byłoby to zbyt trudne, a innych, dlatego że nie było warto.


są-postacie-których-stwórca-nie-dokończył-jednych-dlatego-że-byłoby-to-zbyt-trudne-a-innych-dlatego-że-nie-było-warto
paul claudelpostaciektórychstwórcaniedokończyłjednychdlategożebyłobytozbyttrudneinnychdlategobyłowartosą postaciektórych stwórcastwórca nienie dokończyłże byłobyzbyt trudnedlatego żeże nienie byłobyło wartoktórych stwórca niestwórca nie dokończyłbyłoby to zbytdlatego że nieże nie byłonie było wartoktórych stwórca nie dokończyłże byłoby to zbytbyłoby to zbyt trudnedlatego że nie byłoże nie było wartoże byłoby to zbyt trudnedlatego że nie było warto

Zdecydowaliśmy się w ciągu nadchodzących dziesięciu lat polecieć na Księżyc i dokonać innych rzeczy nie dlatego, że są łatwe, ale właśnie dlatego, że są trudne, a przez to zmusza nas do lepszej organizacji i wykorzystania wszystkich naszych umiejętności. Jesteśmy gotowi sprostać temu wyzwaniu, nie chcemy odkładać tego na później i zamierzamy odnieść zwycięstwo.Jesteśmy śmiertelni nie dlatego, że umrzemy, ale dlatego, że rozpoczęliśmy żyć.Dach przecieka nie dlatego, że deszcz pada, ale dlatego, że w dachu dziura.Wierzy się w coś nie dlatego, że jest to racjonalne, lecz dlatego, że często powtarzane.Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić.Bóg prosi o naszą miłość nie dlatego, że jej potrzebuje, lecz dlatego, że dla nas jest ona niezbędna.