Są przysługi tak wielkie, że można je spłacić tylko przez niewdzięczność.


są-przysługi-tak-wielkie-że-można-spłacić-tylko-przez-niewdzięczność
aleksander dumasprzysługitakwielkieżemożnaspłacićtylkoprzezniewdzięcznośćsą przysługiprzysługi taktak wielkieże możnamożna jeje spłacićspłacić tylkotylko przezprzez niewdzięcznośćsą przysługi takprzysługi tak wielkieże można jemożna je spłacićje spłacić tylkospłacić tylko przeztylko przez niewdzięcznośćsą przysługi tak wielkieże można je spłacićmożna je spłacić tylkoje spłacić tylko przezspłacić tylko przez niewdzięcznośćże można je spłacić tylkomożna je spłacić tylko przezje spłacić tylko przez niewdzięczność

Każdy dług można spłacić człowiekowi czymkolwiek, lecz miłość - tylko miłością.Mierność jest nieznośna w malarstwie, muzyce i literaturze; w pracy społecznej oddaje wielkie przysługi, jak woły w jarzmie.Kiedy szczęście stoi przed nami, wydaje się tak wielkie, że sięga stropu nieba. Ażeby przejść przez nasz próg, robi się tak małe, że często nie dostrzegamy go już.Tylko prawda obraża. Słabość nigdy na nic się nie zda. Rządzić można tylko siłą i przez siłę.To nieprawda, że ludzie są aż tak niewdzięczni, jak się na ogół mówi. Zapewne żalimy się tak często na niewdzięczność, ponieważ dobroczyńcy oczekują zwykle więcej, niż dają.Tylko przez miłość można coś od Boga uzyskać.