Są rzeczy, w które trzeba wierzyć, by je zobaczyć.


są-rzeczy-w-które-trzeba-wierzyć-by-zobaczyć
miguel de cervantesrzeczyktóretrzebawierzyćbyzobaczyćsą rzeczyw którektóre trzebatrzeba wierzyćby jeje zobaczyćw które trzebaktóre trzeba wierzyćby je zobaczyćw które trzeba wierzyć

Są rzeczy, w które trzeba wierzyć, aby je zobaczyć.Są rzeczy w które trzeba wierzyć, aby je zobaczyć.Są rzeczy, które trzeba zobaczyć, by wiedzieć, że ich nie warto oglądać.Są rzeczy, w które trze­ba wie­rzyć, by je zobaczyć.Nie ma potrzeby wierzyć w to, co artysta mówi. Trzeba wierzyć w to, co robi. Tylko to się liczy.W miłości trzeba wierzyć, miłość trzeba przeżywać.