Są słowa, których nigdy nie wolno wypowiadać, bo umrą...


są-słowa-których-nigdy-nie-wolno-wypowiadać-bo-umrą
kurt tucholskysłowaktórychnigdyniewolnowypowiadaćboumrąsą słowaktórych nigdynigdy nienie wolnowolno wypowiadaćbo umrąktórych nigdy nienigdy nie wolnonie wolno wypowiadaćktórych nigdy nie wolnonigdy nie wolno wypowiadaćktórych nigdy nie wolno wypowiadać

Słowa są ponadczasowe. Powinieneś je wypowiadać lub pisać ze świadomością o ich wieczności.Politykowi nigdy nie wolno mówić Nie wolno się żenić. Jeżeli ma się utracić wszystko, nie powinno się stawiać w takim położeniu, żeby to utracić. Nie wolno narażać się na straty. Powinno się znaleźć sobie rzeczy, których stracić nie można.Nigdy nie wolno ci się pogodzić z niepowodzeniami, niezależnie od tego, jak często będą ci się przytrafiać. Trzymaj się. Nie poddawaj się nigdyIdę wolno, ale nie cofam się nigdyNie wolno nigdy samego siebie czynić niewolnikiem.