Są tacy co rządzą miastami, a są niewolnikami kobiet.


są-tacy-co-rządzą-miastami-a-są-niewolnikami-kobiet
demokryttacycorządząmiastaminiewolnikamikobietsą tacytacy coco rządząrządzą miastamisą niewolnikaminiewolnikami kobietsą tacy cotacy co rządząco rządzą miastamia są niewolnikamisą niewolnikami kobietsą tacy co rządzątacy co rządzą miastamia są niewolnikami kobietsą tacy co rządzą miastami

niech rządzą łaj­da­cy gno­je złodzieje pe­dały cioty les­by i ge­je niech rządzą kun­dle ob­cy agen­ci zdraj­cy ma­fiosi umysłowo stuk­nięci niech rządzą na­mi kry­mina­liści świ­ry faszyści tłuki de­bile osły sa­dyści a na­wet arab­scy ter­ro­ryści niech rządzą le­nie anal­fa­beci bag­no po­myje wszys­cy jak le­ci Oto hasło na dziś ,, TYL­KO ABY NIE PiS Gwiazdy rządzą głupcami, mędrcy rządzą gwiazdami.Są tacy co nigdy nie mieli nadziei i tacy, co ciągle ją tracą.To smutne, że głupcy są tacy pewni siebie, a ludzie rozsądni tacy pełni wątpliwości.Są cztery gatunki ludzi: tacy którzy siedzą cicho i nic nie robią, tacy którzy mówią żeby siedzieć cicho i nic nie robią, tacy którzy coś robią i tacy którzy wiele mówią o robieniu.Jesteśmy tacy rodacy, zamiast dać na tacę, zabrać z tacy razem z tacą i spizgać kościelnego, choć za to nie płacą.