Są takie zakamarki społecznego gmachu, że społeczeństwo woli o nich nie wiedzieć.


są-takie-zakamarki-społecznego-gmachu-że-społeczeństwo-woli-o-nich-nie-wiedzieć
jack londontakiezakamarkispołecznegogmachużespołeczeństwowolinichniewiedziećsą takietakie zakamarkizakamarki społecznegospołecznego gmachuże społeczeństwospołeczeństwo woliwoli oo nichnich nienie wiedziećsą takie zakamarkitakie zakamarki społecznegozakamarki społecznego gmachuże społeczeństwo wolispołeczeństwo woli owoli o nicho nich nienich nie wiedziećsą takie zakamarki społecznegotakie zakamarki społecznego gmachuże społeczeństwo woli ospołeczeństwo woli o nichwoli o nich nieo nich nie wiedziećsą takie zakamarki społecznego gmachuże społeczeństwo woli o nichspołeczeństwo woli o nich niewoli o nich nie wiedzieć

Jeśli pragniecie wydać na świat obywatela obchodząc się bez miłości rodzicielskiej, bądźcie tak uprzejmi uprzedzić społeczeństwo o tym, że pragniecie zrobić takie świństwo. Ludzie wychowani bez miłości rodzicielskiej są często zniekształceni.Fundamentem gmachu doskonałości jest pokora.Nie lubię słoni. Takie silne, a takie potulne.Niektórzy mówią, że nigdy nie będziemy wiedzieć i że dla bogów jesteśmy jak muchy, które chłopcy zabijają w dzień letni, a inni mówią przeciwnie, że nawet najmniejszy wróbel nie zgubi jednego piórka bez woli Boga.Im więcej w tobie cierpliwości, tym łatwiej przychodzi ci zaakceptować życie takie, jakie jest, a nie domagać się, by było takie, jakiego sobie życzysz.Są słowa, bez których nie potrafimy żyć, takie jak miłość, sprawiedliwość i dobroć. Dajemy się im zwieść, potem się do nich rozczarowujemy tylko po to, żeby wierzyć w nie jeszcze bardziej.