Są trzy prawdy - prawda, półprawda i gówno prawda.


są-trzy-prawdy-prawda-półprawda-i-gówno-prawda
józef tischnertrzyprawdyprawdapółprawdagównoprawdasą trzytrzy prawdyprawdyprawdapółprawda ii gównogówno prawdasą trzy prawdytrzy prawdypółprawda i gównoi gówno prawdasą trzy prawdypółprawda i gówno prawda

Wszystko w świecie można podrobić, nie można tylko podrobić prawdy: prawda podrobiona nie jest już prawdą. -Menachem Mendel
wszystko-w-świecie-można-podrobić-nie-można-tylko-podrobić-prawdy-prawda-podrobiona-nie-jest-już-prawdą
Są na ziemi trzy tajemnice, trzy rzeczy niepojęte. Piękno, sprawiedliwość i prawda. -Simone Weil
są-na-ziemi-trzy-tajemnice-trzy-rzeczy-niepojęte-piękno-sprawiedliwość-i-prawda
Przeciwieństwem prawdy płytkiej jest fałsz, przeciwieństwem prawdy głębokiej może być inna głęboka prawda. -Albert Einstein
przeciwieństwem-prawdy-płytkiej-jest-fałsz-przeciwieństwem-prawdy-głębokiej-może-być-inna-głęboka-prawda
Gdyby ktoś mi udowodnił, że Chrystus jest poza prawdą i rzeczywiście byłoby tak, iż prawda jest poza Chrystusem, to wolałbym pozostać z Chrystusem, niż z prawdą. -Fiodor Dostojewski
gdyby-ktoś-mi-udowodnił-że-chrystus-jest-poza-prawdą-i-rzeczywiście-byłoby-tak-iż-prawda-jest-poza-chrystusem-to-wolałbym-pozostać-z
Abstrakcyjnej prawdy nie ma. Prawda jest zawsze konkretna. -Włodzimierz Lenin
abstrakcyjnej-prawdy-nie-prawda-jest-zawsze-konkretna