Są tylko dwa sposoby przejścia przez życie. Jeden, jakby nic nie było cudem, i drugi, jakby wszystko było cudem.


są-tylko-dwa-sposoby-przejścia-przez-życie-jeden-jakby-nic-nie-było-cudem-i-drugi-jakby-wszystko-było-cudem
albert einsteintylkodwasposobyprzejściaprzezżyciejedenjakbynicniebyłocudemdrugiwszystkocudemsą tylkotylko dwadwa sposobysposoby przejściaprzejścia przezprzez życiejakby nicnic nienie byłobyło cudemi drugijakby wszystkowszystko byłobyło cudemsą tylko dwatylko dwa sposobydwa sposoby przejściasposoby przejścia przezprzejścia przez życiejakby nic nienic nie byłonie było cudemjakby wszystko byłowszystko było cudemsą tylko dwa sposobytylko dwa sposoby przejściadwa sposoby przejścia przezsposoby przejścia przez życiejakby nic nie byłonic nie było cudemjakby wszystko było cudemsą tylko dwa sposoby przejściatylko dwa sposoby przejścia przezdwa sposoby przejścia przez życiejakby nic nie było cudem

Nie tylko u nas, ale i gdzie indziej trzeba było wyglądać tak, jakby się nic nie robiło.Tylko rób tak żeby nie było dziecka tylko rób tak żeby nie było dziecka To nieistniejące niemowlę jest oczkiem w głowie naszej miłości kupujemy mu wyprawki w aptekach i w sklepikach z tytoniem tudzież pocztówki z perspektywą na góry i jeziora w ogóle dbamy o niego bardziej niż jakby istniałoTo, co łatwe rób, jakby było trudne, to co trudne rób, jakby było łatwe.Pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga.Trzeba tak się modlić, jakby cała praca była bezużyteczna i tak pracować, jakby wszystkie modlitwy były na nic.Polacy są od improwizacji, może to jest nasze nieszczęście, ale jakby i tego nie było, niewiele by zostało.