Są wartości, dla których warto życie poświęcić.


są-wartoś-dla-których-warto-życie-poświęć
anonimwartościdlaktórychwartożyciepoświęcićsą wartościdla którychktórych wartowarto życieżycie poświęcićdla których wartoktórych warto życiewarto życie poświęcićdla których warto życiektórych warto życie poświęcićdla których warto życie poświęcić

Szczęście to jest to, czego prawdopodobnie w życiu nie osiągniemy, ale na szukanie go warto poświęcić życie.Szczęście to to, czego prawdopodobnie w życiu nie osiągniemy, ale na jego szukanie warto poświęcić całe życie.Problemem nie jest zarabianie pieniędzy samo w sobie (...). Problemem jest zarabiać je, robiąc coś, czemu warto poświęcić całe życie.Przyz­wyczaiłam się, że ludzie, na których mi za­leży naj­bar­dziej, od­chodzą. Zos­ta­wiają mnie dla włas­ne­go szczęścia, mają gdzieś mo­je życie i mo­je prob­le­my, nie ob­chodzi ich to, że dla nich byłam go­towa wskoczyć w ogień, poświęcić wszys­tko co mam. Ito jest trochę przyk­re. Cze­kaj, to na­wet bar­dzo przykre.Wojna i miłość są dwiema jedynymi rzeczami, dla których rodzić się i żyć warto.Nicze­go nie da się zro­bić bez poświęceń. Aby coś poświęcić, na­leży dać coś o tej sa­mej wartości.