Są wieprze, które same rzucają się między perły.


są-wieprze-które-same-rzucają-ę-między-perły
urszula zyburawieprzektóresamerzucająsięmiędzyperłysą wieprzektóre samesame rzucająrzucają sięsię międzymiędzy perłyktóre same rzucająsame rzucają sięrzucają się międzysię między perłyktóre same rzucają sięsame rzucają się międzyrzucają się między perłyktóre same rzucają się międzysame rzucają się między perły

Nie każdemu się chce wchodzić w konflikt z mętniakami, którzy solidarnie rzucają się na każdego, kto wytknie im to mętniactwo, bo ono warunkuje ich istnienie.Nadchodzące wypadki rzucają cień przed sobą.Kiedy pot­ra­fiłeś ufać A więcej już nie możesz Kiedy umiałeś słuchać A nag­le słyszysz gorzej Kiedy oczy w które patrzysz Od­bi­jały twoją duszę Kiedy mogłeś lek­ko zasnąć I chwy­tałeś perły wzruszeń A nag­le wszys­tko się kończy Za­sypiasz ja­koś inaczej Na zaw­sze zaszło słońce To znaczy że zdradził przyjaciel Dla kochającej duszy najpospolitsze frazesy na drogich wargach zmieniają się w drogocenne, wspaniałe perły.Kiedy świ­nie zeżrą Two­je perły, po­zaos­ta­lo Ci o nich za­pom­nieć, al­bo bab­rać sie w głównie ...W młodości kocha się ko­biety, które przy­pomi­nają tę pier­wszą, po­tem kocha się je dla­tego, że różnią się między sobą.