Są wieprze, które same rzucają się między perły.


są-wieprze-które-same-rzucają-ę-między-perły
urszula zyburawieprzektóresamerzucająsięmiędzyperłysą wieprzektóre samesame rzucająrzucają sięsię międzymiędzy perłyktóre same rzucająsame rzucają sięrzucają się międzysię między perłyktóre same rzucają sięsame rzucają się międzyrzucają się między perłyktóre same rzucają się międzysame rzucają się między perły

Nie każdemu się chce wchodzić w konflikt z mętniakami, którzy solidarnie rzucają się na każdego, kto wytknie im to mętniactwo, bo ono warunkuje ich istnienie. -Antoni Słonimski
nie-każdemu-ę-chce-wchodzić-w-konflikt-z-mętniakami-którzy-solidarnie-rzucają-ę-na-każdego-kto-wytknie-im-to-mętniactwo-bo-ono-warunkuje-ich
Nadchodzące wypadki rzucają cień przed sobą. -Isadora Duncan
nadchodzą-wypadki-rzucają-cień-przed-sobą
Dla kochającej duszy najpospolitsze frazesy na drogich wargach zmieniają się w drogocenne, wspaniałe perły. -Svatopluk Cech
dla-kochającej-duszy-najpospolitsze-frazesy-na-drogich-wargach-zmieniają-ę-w-drogocenne-wspaniałe-perły
Kiedy świ­nie zeżrą Two­je perły, po­zaos­ta­lo Ci o nich za­pom­nieć, al­bo bab­rać sie w głównie ... -Cykam
kiedy-świ­nie-zeżrą-two­-perły-po­zaos­­lo-ci o nich-za­pom­nieć-al­bo-bab­rać-sie-w głównie
W młodości kocha się ko­biety, które przy­pomi­nają tę pier­wszą, po­tem kocha się je dla­tego, że różnią się między sobą. -Gustaw Flaubert
w młodoś-kocha ę-ko­biety-które-przy­pomi­nają-tę pier­wszą-po­tem-kocha ę- dla­tego-że różą ę-między-sobą