Sądź innych według dokonanych czynów, siebie według dobrych zamiarów. To wygodne.


sądź-innych-według-dokonanych-czynów-siebie-według-dobrych-zamiarów-to-wygodne
janina ipohorskasądźinnychwedługdokonanychczynówsiebiedobrychzamiarówtowygodnesądź innychinnych wedługwedług dokonanychdokonanych czynówsiebie wedługwedług dobrychdobrych zamiarówsądź innych wedługinnych według dokonanychwedług dokonanych czynówsiebie według dobrychwedług dobrych zamiarówsądź innych według dokonanychinnych według dokonanych czynówsiebie według dobrych zamiarówsądź innych według dokonanych czynów

Powinienem sądzić ją według czynów, a nie słów.Każdy według swych zdolności, każdemu według jego potrzeb.Nie należy ludzi sądzić według ich przekonań, lecz według tego, co przekonania te z nich czynią.Sprawiedliwość wymaga, żebyśmy naszych bliźnich sądzili według tego, co robią lub mówią, a nie według ukrytych intencji, które im przypisujemy.Piekło jest pełne dobrych zamiarów i chęci.Te­go świata, jed­ne­go i te­go sa­mego świata wszechrzeczy, nie stworzył ni żaden z bogów, ani żaden z ludzi, lecz był on, jest i będzie wie­cznie żyjącym og­niem za­palającym się według miary i według miary gasnącym.