Sędzia, co łotra wolno puszcza, kary godny; Kto bowiem złym folguje, taki dobrym szkodny.


sędzia-co-łotra-wolno-puszcza-kary-godny-kto-bowiem-złym-folguje-taki-dobrym-szkodny
bertrand saadi z szirazusędziacołotrawolnopuszczakarygodnyktobowiemzłymfolgujetakidobrymszkodnyco łotrałotra wolnowolno puszczakary godnykto bowiembowiem złymzłym folgujetaki dobrymdobrym szkodnyco łotra wolnołotra wolno puszczakto bowiem złymbowiem złym folgujetaki dobrym szkodnyco łotra wolno puszczakto bowiem złym folguje

Wielka literatura, nawet gdy żywi się złym, wyrasta jedynie na dobrym.Ból złym sędzią, jeżeli mu nie schlebiać głośno. Nie ustaje, a tylko podejrzenia rosną.Lekkomyślne żenienie się Pierwszy pocałunek miłosny - kto go nie doznał, godny jest pożałowania.Ukocha­na osoba...? Kto to taki? Czy ma pra­wo na­mi sterowac? Mówić nam co ma­my ro­bić, gdzie iść z kim się spotykać? To chy­ba nie o to chodzi. A raczej napewno. Ta­ka oso­ba po­win­na wspierać, pomagać... A nie na­mi rządzić... Roz­ka­zywać - psu Ste­rować - okrętem na morzu Dyk­ta­rure wpro­wadzać - w pra­cy swoim podwładnymi Ukocha­na osoba..? Kto to taki? Nie ten teraz dobry, kto wcale dobry, ale kto trochę dyskretniej złym jest.