Sęp ci wyjada nie serce – lecz mózgi.


sęp-wyjada-nie-serce-lecz-mózgi
juliusz słowackisępwyjadanieserceleczmózgisęp cici wyjadawyjada nienie serceserce –– leczlecz mózgisęp ci wyjadaci wyjada niewyjada nie sercenie serce –serce – lecz– lecz mózgisęp ci wyjada nieci wyjada nie sercewyjada nie serce –nie serce – leczserce – lecz mózgisęp ci wyjada nie serceci wyjada nie serce –wyjada nie serce – lecznie serce – lecz mózgi

Problemem naszego wieku nie jest bomba atomowa, lecz ludzkie serce. -Albert Einstein
problemem-naszego-wieku-nie-jest-bomba-atomowa-lecz-ludzkie-serce
Lecz serce wzdycha do jakiegoś nieba i pragnie kochać, nie tych, co nam każą. -Władysław Syrokomla
lecz-serce-wzdycha-do-jakiegoś-nieba-i-pragnie-kochać-nie-tych-co-nam-każą
Nie patrz na ten głupi wyraz twarzy, lecz na serce, które miłością Cię darzy. -Anonim
nie-patrz-na-ten-głupi-wyraz-twarzy-lecz-na-serce-które-miłośą-cię-darzy
Serce człowieka obmyśla drogę, lecz Pan utwierdza kroki. -Anonim
serce-człowieka-obmyś-drogę-lecz-pan-utwierdza-kroki