Słabi tylko giną w objęciach przeciwności - silni karmią się w jej piersi.


słabi-tylko-giną-w-objęciach-przeciwnoś-silni-karmią-ę-w-jej-piersi
zofia hartinghsłabitylkoginąobjęciachprzeciwnościsilnikarmiąsięjejpiersisłabi tylkotylko ginąginą ww objęciachobjęciach przeciwnościprzeciwnościsilnisilni karmiąkarmią sięw jejjej piersisłabi tylko ginątylko giną wginą w objęciachw objęciach przeciwnościobjęciach przeciwnościsilni karmiąsilni karmią siękarmią się wsię w jejw jej piersisłabi tylko giną wtylko giną w objęciachginą w objęciach przeciwnościw objęciach przeciwnościsilni karmią sięsilni karmią się wkarmią się w jejsię w jej piersisłabi tylko giną w objęciachtylko giną w objęciach przeciwnościginą w objęciach przeciwnościsilni karmią się wsilni karmią się w jejkarmią się w jej piersi

Słabi tylko giną w objęciach przeciwności, silni się karmią u jej piersi. -Józef Ignacy Kraszewski
słabi-tylko-giną-w-objęciach-przeciwnoś-silni-ę-karmią-u-jej-piersi
Silni widzą w Bogu dowód swojej mocy, słabi tarczę przed swoją słabością. -Anna Krzyżanowska
silni-widzą-w-bogu-dowód-swojej-mocy-słabi-tarczę-przed-swoją-słabośą
Słabi widzą przeszkody. Silni widzą jedynie cel. A Ci najlepsi widzą przeszkody i dążą do celu. -Michał Futera
słabi-widzą-przeszkody-silni-widzą-jedynie-cel-a-ci-najlepsi-widzą-przeszkody-i-dążą-do-celu