Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu, jest tak samo urojona, jak słabość naszej natury.


słabość-natury-którą-przypisujemy-bliźniemu-jest-tak-samo-urojona-jak-słabość-naszej-natury
marcel proustsłabośćnaturyktórąprzypisujemybliźniemujesttaksamourojonajaksłabośćnaszejnaturysłabość naturyktórą przypisujemyprzypisujemy bliźniemujest taktak samosamo urojonajak słabośćsłabość naszejnaszej naturyktórą przypisujemy bliźniemujest tak samotak samo urojonajak słabość naszejsłabość naszej naturyjest tak samo urojonajak słabość naszej natury

Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu jest tak samo urojona, jak stałość naszej natury. -Marcel Proust
słabość-natury-którą-przypisujemy-bliźniemu-jest-tak-samo-urojona-jak-stałość-naszej-natury
Każde bóstwo tworzy na podobieństwo własne. Tak samo jest z malarzami. I tylko fotografowie fabrykują reprodukcje natury. -Guillaume Appolinaire
każde-bóstwo-tworzy-na-podobieństwo-własne-tak-samo-jest-z-malarzami-i-tylko-fotografowie-fabrykują-reprodukcje-natury
Piękno natury jest uzewnętrznieniem natury. -Karol Darwin
piękno-natury-jest-uzewnętrznieniem-natury
Lojalność naszej układnej natury nie jest nieczuła na urok autorytetu. -Bruno Schulz
lojalność-naszej-układnej-natury-nie-jest-nieczuła-na-urok-autorytetu