Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu jest tak samo urojona, jak stałość naszej natury.


słabość-natury-którą-przypisujemy-bliźniemu-jest-tak-samo-urojona-jak-stałość-naszej-natury
marcel proustsłabośćnaturyktórąprzypisujemybliźniemujesttaksamourojonajakstałośćnaszejnaturysłabość naturyktórą przypisujemyprzypisujemy bliźniemubliźniemu jestjest taktak samosamo urojonajak stałośćstałość naszejnaszej naturyktórą przypisujemy bliźniemuprzypisujemy bliźniemu jestbliźniemu jest takjest tak samotak samo urojonajak stałość naszejstałość naszej naturyktórą przypisujemy bliźniemu jestprzypisujemy bliźniemu jest takbliźniemu jest tak samojest tak samo urojonajak stałość naszej naturyktórą przypisujemy bliźniemu jest takprzypisujemy bliźniemu jest tak samobliźniemu jest tak samo urojona

Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu, jest tak samo urojona, jak słabość naszej natury. -Marcel Proust
słabość-natury-którą-przypisujemy-bliźniemu-jest-tak-samo-urojona-jak-słabość-naszej-natury
Każde bóstwo tworzy na podobieństwo własne. Tak samo jest z malarzami. I tylko fotografowie fabrykują reprodukcje natury. -Guillaume Appolinaire
każde-bóstwo-tworzy-na-podobieństwo-własne-tak-samo-jest-z-malarzami-i-tylko-fotografowie-fabrykują-reprodukcje-natury
Piękno natury jest uzewnętrznieniem natury. -Karol Darwin
piękno-natury-jest-uzewnętrznieniem-natury
Lojalność naszej układnej natury nie jest nieczuła na urok autorytetu. -Bruno Schulz
lojalność-naszej-układnej-natury-nie-jest-nieczuła-na-urok-autorytetu
Z religią jest tak jak z innymi instytucjami: nie zmienia ona ducha jednostki, ale przystosowuje się do jej natury, wzmacnia i słabnie wraz z nią. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere
z-religią-jest-tak-jak-z-innymi-instytucjami-nie-zmienia-ona-ducha-jednostki-ale-przystosowuje-ę-do-jej-natury-wzmacnia-i-słabnie-wraz-z-ą