Sława i bogactwo be roumu są niepewnym nabytkiem.


sława-i-bogactwo-be-roumu-są-niepewnym-nabytkiem
demokrytsławabogactwoberoumuniepewnymnabytkiemsława ii bogactwobogactwo bebe roumuroumu sąsą niepewnymniepewnym nabytkiemsława i bogactwoi bogactwo bebogactwo be roumube roumu sąroumu są niepewnymsą niepewnym nabytkiemsława i bogactwo bei bogactwo be roumubogactwo be roumu sąbe roumu są niepewnymroumu są niepewnym nabytkiemsława i bogactwo be roumui bogactwo be roumu sąbogactwo be roumu są niepewnymbe roumu są niepewnym nabytkiem

Sława za życia i sława po śmierci to czasem za dużo. Trzeba umieć poprzestać na jednej.Człowiek może i powinien całym sercem cieszyć się swoim życiem. Jest ono przecież dobrym, Bożym darem, który stał się jego udziałem. Lecz trzeba pomyśleć także o tym, że nie mamy tutaj stałego miejsca i że wszelka wspaniałość tej ziemi, szczególnie bogactwo i sława, są przemijające.Jakaż różnica pomiędzy sławą, za którą się płaci, a sławą, na której się zarabia!Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnym położeniu.Sława budzi zawiść. Ci, których napotykasz, myślą sobie, no dobrze, kim ona właściwie jest, kim jej się zdaje, że jest tą całą Marilyn Monroe. Czują, że twoja sława daje im jakiś przywilej aby podejść do ciebie i coś ci powiedzieć, cokolwiek, wszystko jedno co, a to i tak nie zrani twoich uczuć – tak jakby [...]Ziar­no miłości zasieję, W Twoim ser­cu niepewnym, Będziemy je pielęgnować, Dzięki naszym dłonią splecionym. W moim ser­cu wy­rosła Miłość, Którą za­siałeś by mógł powstać, Ogród miłości Nas samych.