Sława jest przynętą, na którą bie­rze nas wielkość.


sława-jest przynętą-na którą-bie­rze-nas-wielkość
henryk elzenbergsławajest przynętąna którąbie­rzenaswielkośćsława jest przynętąna którą bie­rzebie­rze nasnas wielkośćna którą bie­rze nasbie­rze nas wielkośćna którą bie­rze nas wielkość

Jakaż różnica pomiędzy sławą, za którą się płaci, a sławą, na której się zarabia! -Witold Gombrowicz
jakaż-różnica-pomiędzy-sławą-za-którą-ę-płaci-a-sławą-na-której-ę-zarabia
Gościnność jest cechą, na którą składa się prymitywny urok i wielkość antyczna. -Sarah Bernhardt
gościnność-jest-cechą-na-którą-składa-ę-prymitywny-urok-i-wielkość-antyczna
♥Ser­duszko♥ jest naj­ważniej­sze♥nikt nam go nie od­bie­rze♥ani nie za­bie­rze♥ale złamać ludzie je umią  -♥Serduszko♥
♥ser­duszko♥-jest naj­ważniej­sze♥nikt-nam-go nie od­bie­rze♥ani-nie za­bie­rze♥ale-złamać-ludzie- umią 
Sława jest jak rzeka, która wynosi na wierzch przedmioty lekkie, i wydęte, a zatapia ciężkie i solidne. -Franciszek Bacon
sława-jest-jak-rzeka-która-wynosi-na-wierzch-przedmioty-lekkie-i-wydęte-a-zatapia-ężkie-i-solidne