Sława jest jak kawior. Bardzo przyjemnie jeść go od czasu do czasu, ale na co dzień jest nie do zniesienia.


sława-jest-jak-kawior-bardzo-przyjemnie-ść-go-od-czasu-do-czasu-ale-na-co-dzień-jest-nie-do-zniesienia
marilyn monroesławajestjakkawiorbardzoprzyjemniejeśćgoodczasudoczasualenacodzieńniezniesieniasława jestjest jakjak kawiorbardzo przyjemnieprzyjemnie jeśćjeść gogo odod czasuczasu dodo czasuale nana coco dzieńdzień jestjest nienie dodo zniesieniasława jest jakjest jak kawiorbardzo przyjemnie jeśćprzyjemnie jeść gojeść go odgo od czasuod czasu doczasu do czasuale na cona co dzieńco dzień jestdzień jest niejest nie donie do zniesieniasława jest jak kawiorbardzo przyjemnie jeść goprzyjemnie jeść go odjeść go od czasugo od czasu dood czasu do czasuale na co dzieńna co dzień jestco dzień jest niedzień jest nie dojest nie do zniesieniabardzo przyjemnie jeść go odprzyjemnie jeść go od czasujeść go od czasu dogo od czasu do czasuale na co dzień jestna co dzień jest nieco dzień jest nie dodzień jest nie do zniesienia

Jest bardzo wielu ludzi, którzy tak dużo czasu spędzają pilnując swego zdrowia, że nie starcza im już czasu na cieszenie się życiem. -Josh Billings
jest-bardzo-wielu-ludzi-którzy-tak-żo-czasu-spędzają-pilnując-swego-zdrowia-że-nie-starcza-im-już-czasu-na-cieszenie-ę-życiem
Z miłością jest jak z masłem. Od czasu do czasu trochę chłodu utrzymuje je w świeżości. -Achard Marcel
z-miłośą-jest-jak-z-masłem-od-czasu-do-czasu-trochę-chłodu-utrzymuje-w-świeżoś
Wódka, jak mówi Edmund Szerucki, to jest człowiek, z którym można porozmawiać. Od czasu do czasu. -Edward Stachura
wódka-jak-mówi-edmund-szerucki-to-jest-człowiek-z-którym-można-porozmawiać-od-czasu-do-czasu
Sukces jest potrzebny tylko od czasu do czasu, bo pozwala myśleć, że jest się do niego zdolnym. -Zofia Kucówna
sukces-jest-potrzebny-tylko-od-czasu-do-czasu-bo-pozwala-myść-że-jest-ę-do-niego-zdolnym
Klęska jest potrzebna od czasu do czasu, ponieważ wszystko sprowadza do normalnego ludzkiego wymiaru. -Zofia Kucówna
klęska-jest-potrzebna-od-czasu-do-czasu-ponieważ-wszystko-sprowadza-do-normalnego-ludzkiego-wymiaru