Sława ojców przechodzi na dzieci w postaci wysoko podniesionych głów i zdecydowanych gestów.


sława-ojców-przechodzi-na-dzieci-w-postaci-wysoko-podniesionych-głów-i-zdecydowanych-gestów
zofia kucównasławaojcówprzechodzinadziecipostaciwysokopodniesionychgłówzdecydowanychgestówsława ojcówojców przechodziprzechodzi nana dziecidzieci ww postacipostaci wysokowysoko podniesionychpodniesionych główgłów ii zdecydowanychzdecydowanych gestówsława ojców przechodziojców przechodzi naprzechodzi na dziecina dzieci wdzieci w postaciw postaci wysokopostaci wysoko podniesionychwysoko podniesionych główpodniesionych głów igłów i zdecydowanychi zdecydowanych gestówsława ojców przechodzi naojców przechodzi na dzieciprzechodzi na dzieci wna dzieci w postacidzieci w postaci wysokow postaci wysoko podniesionychpostaci wysoko podniesionych główwysoko podniesionych głów ipodniesionych głów i zdecydowanychgłów i zdecydowanych gestówsława ojców przechodzi na dzieciojców przechodzi na dzieci wprzechodzi na dzieci w postacina dzieci w postaci wysokodzieci w postaci wysoko podniesionychw postaci wysoko podniesionych główpostaci wysoko podniesionych głów iwysoko podniesionych głów i zdecydowanychpodniesionych głów i zdecydowanych gestów

W Chinach karze się ojców za błędy dzieci. Taki sam zwyczaj byl w Peru. I to wypływa również z pojęć despotycznych.Są różne dzieci... Dzieci ser­ca, dzieci krwi, dzieci obo­wiązku. Naj­szczęśliw­sze są dzieci serca.Wszyscy mężczyźni są dziećmi. Nie mogą żyć bez fajerwerków, wielkich słów i wspaniałych gestów. Ale, na szczęście, jesteśmy my, kobiety, które uważają, żeby dzieci nie upadły i nie rozbiły sobie nosa.Sława za życia i sława po śmierci to czasem za dużo. Trzeba umieć poprzestać na jednej.Jakaż różnica pomiędzy sławą, za którą się płaci, a sławą, na której się zarabia!Są różne dzieci ... Dzieci serca, dzieci krwi, dzieci obowiązku. Najszczęśliwsze są dzieci serca.