Sławnym jest się wtedy, gdy jest się znanym ludziom, których - dzięki Bogu - nie zna się osobiście.


sławnym-jest-ę-wtedy-gdy-jest-ę-znanym-ludziom-których-dzięki-bogu-nie-zna-ę-osobiście
thornton niven wildersławnymjestsięwtedygdyznanymludziomktórychdziękibogunieznaosobiściesławnym jestjest sięsię wtedygdy jestjest sięsię znanymznanym ludziomktórychdziękidzięki bogubogunienie znazna sięsię osobiściesławnym jest sięjest się wtedygdy jest sięjest się znanymsię znanym ludziomdzięki bogudzięki bogunie znanie zna sięzna się osobiściesławnym jest się wtedygdy jest się znanymjest się znanym ludziomdzięki bogunie zna sięnie zna się osobiściegdy jest się znanym ludziomnie zna się osobiście

Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą.Można być bliskim Bogu także i wtedy, gdy nie posiada się kompletu cnót jednakowo marmurowych.Komisja to zespół, który tylko wtedy jest w stanie coś zdziałać, gdy składa się z trzech osób, z których jedna jest chora, a druga nieobecna.Dobra rada to karta wizytowa wysłana wtedy, kiedy się osobiście nie chcemy widzieć z nikim.Miłość jest dziwną syntezą egoizmu i altruizmu; bywają wypadki, w których z drapieżnym egoizmem jest bardziej do twarzy niż z flegmatycznym zrzeczeniem się praw swoich. Gdy dusze mają się stać wzajemnie swoją własnością, wtedy ustają Nie wtedy kocha się ludzi, gdy się zamyka oczy na ich prawdę; kocha się ich wtedy, gdy zmierzywszy ich małość i podłość umie się przejść ponad ta nędzą i odkryć ten łut szczerego złota, jaki jest w nich ukryty, zatopiony nieraz w oceanie błota.