Słońce uwiel­bia gnić w twoich oczach...


słoń-uwiel­bia-gnić-w twoich-oczach
karaczan19słońceuwiel­biagnićw twoichoczachsłońce uwiel­biauwiel­bia gnićgnić w twoichw twoich oczachsłońce uwiel­bia gnićuwiel­bia gnić w twoichgnić w twoich oczachsłońce uwiel­bia gnić w twoichuwiel­bia gnić w twoich oczachsłońce uwiel­bia gnić w twoich oczach

głupia, mała dziew­czyn­ka, która da­lej uwiel­bia pat­rzyć na roz­gwieżdżone niebo z nadzieją, że kiedyś się w końcu poukłada, tak jak­by ona te­go chciała...Ma­luję słowa­mi w Twoich oczach.Spa­lić się w twoich oczach spłonąć w ramionach rozpłynąć się na twoich ustach za­topić w Ciebie sprag­nionym twój za­pach pul­sujący w żyłach drżąca skóra z roz­koszy uniesienia odurze­ni sobą spełniamy Nasze marze­nia ... 09.07.2015 Malusia_035 w Twoich oczach widzę swo­je szczęście.Piękno jest tym, co czu­jesz wewnątrz i co od­bi­ja się w twoich oczach.Uwiel­biam kiedy uśmie­chasz się do mnie łobuzersko. Uwiel­biam kiedy nasze us­ta łączą się w de­likat­nym po­całun­ku. Uwiel­biam kiedy szep­czesz, że mnie kochasz. Szko­da, że ro­bisz to tyl­ko we śnie.