Słońcu ani śmierci nie można patrzeć prosto w oczy.


słońcu-ani-śmierci-nie-można-patrzeć-prosto-w-oczy
francois de la rochefoucauldsłońcuaniśmierciniemożnapatrzećprostooczysłońcu aniani śmierciśmierci nienie możnamożna patrzećpatrzeć prostoprosto ww oczysłońcu ani śmierciani śmierci nieśmierci nie możnanie można patrzećmożna patrzeć prostopatrzeć prosto wprosto w oczysłońcu ani śmierci nieani śmierci nie możnaśmierci nie można patrzećnie można patrzeć prostomożna patrzeć prosto wpatrzeć prosto w oczysłońcu ani śmierci nie możnaani śmierci nie można patrzećśmierci nie można patrzeć prostonie można patrzeć prosto wmożna patrzeć prosto w oczy

Słońcu ani śmier­ci nie można pat­rzeć pros­to w oczy.Bo miłość nie polega na tym, by stać nieruchomo jak pustynia, ani hulać po świecie jak wiatr, ani patrzeć na wszystko z daleka jak ty.Nieielka sztuka mówić głuchym prosto w oczy.Idąc prosto przed siebie nie można zajść daleko. . ....ani siły do życia, ani ocho­ty do śmierci...Ani wiel­ki, ani mały nie unik­nie śmierci.