Słoneczna plaża. Roz­kocha­ne bursztyny. Miłowa­nia czas.


słoneczna-plaża-roz­kocha­ne-bursztyny-miłowa­nia-czas
pingwiniowatysłonecznaplażaroz­kocha­nebursztynymiłowa­niaczassłoneczna plażaroz­kocha­ne bursztynymiłowa­nia czas

`Nie wchodzi się dwa ra­zy do tej sa­mej rze­ki.. chy­ba ze ktoś z za­miłowa­nia lu­bi po­pełniać błędy.Wdzięk róż zachwyca Ra­baty ukwiecone Słoneczna jesień Krys­ty­na Sz. 15.11.2014r.Mało nas, mało. Słońce, morze, plaża.Świat. Ur­lopów to czas. Krys­ty­na Sz. 06.07.2014r.Miłość jest jak nar­ko­tyk. Do za­kocha­nia je­den krok, a do od­kocha­nia długa te­rapia. Działać może z pa­re dni, miesiąc, rok, ale zaw­sze do niej wrócisz.Zaw­sze tak jest, kiedy się roz­paczli­wie za­kocha­my, praw­da? Roz­paczli­wie za­kocha­ni wy­myśla­my so­bie pos­ta­ci naszych par­tnerów, żądając od nich, by by­li ta­cy, ja­cy nam są pot­rzeb­ni, a po­tem załamu­jemy się, kiedy nie chcą od­gry­wać ro­li, jaką im przydzieliliśmy.Plaża - największe łóżko świata.