słoneczny dotyk obudzi śpiący umysł w cza­row­ny dzień...


słoneczny-dotyk-obudzi-śpiący-umysł-w-cza­row­ny-dzień
ragiliasłonecznydotykobudziśpiącyumysłcza­row­nydzieńsłoneczny dotykdotyk obudziobudzi śpiącyśpiący umysłumysł ww cza­row­nycza­row­ny dzieńsłoneczny dotyk obudzidotyk obudzi śpiącyobudzi śpiący umysłśpiący umysł wumysł w cza­row­nyw cza­row­ny dzieńsłoneczny dotyk obudzi śpiącydotyk obudzi śpiący umysłobudzi śpiący umysł wśpiący umysł w cza­row­nyumysł w cza­row­ny dzieńsłoneczny dotyk obudzi śpiący umysłdotyk obudzi śpiący umysł wobudzi śpiący umysł w cza­row­nyśpiący umysł w cza­row­ny dzień

Może gdy minie mroźne­go ok­re­su czas przyjdą roztopy Lo­dowe serce od­ta­je, otu­li je wiosen­ny dotyk Ra­dość poczujesz gdy owy dzień nastanie jakże słoneczny Chłód odej­dzie w za­pom­nienie gdzieś hen, a zos­ta­nie ciepło Młodość połączona z łagodnością - to jak słoneczny dzień bez wiatru.Słowa zaklęte w dotyk Marzyć wciąż chce o Tobie Szep­ty w dzień i w no­cy 03.05.2015....dla M... றiℓℓ...Gdy w słoneczny let­ni dzień masz do wy­boru: sie­dze­nie nad try­gono­met­rią al­bo per­spek­tywę kon­certów to wiado­mo, że wy­bie­rzesz to drugie.Los przez śmiech i łzy Ra­zem tam gdzie piep­rz rośnie Cza­row­ne lata Krys­ty­na Sz. 09.09.2014r.