Słono się płaci za cu­kier, który żeśmy podkradli.


słono ę-płaci-za cu­kier-który-żeśmy-podkradli
xmensłono siępłaciza cu­kierktóryżeśmypodkradlisłono się płacipłaci za cu­kierktóry żeśmyżeśmy podkradlisłono się płaci za cu­kierktóry żeśmy podkradli

Niekiedy słodkie słówka słono kosztują kobietę. -Anonim
niekiedy-słodkie-słówka-słono-kosztują-kobietę
Zawsze nam się wydaje, żeśmy coś zrobili, ale wstrzymujemy się, kiedy pomoc jest najbardziej potrzebna. -Erich Maria Remarque
zawsze-nam-ę-wydaje-żeśmy-coś-zrobili-ale-wstrzymujemy-ę-kiedy-pomoc-jest-najbardziej-potrzebna
Kiedy słyszymy oczywistą prawdę, choćby po raz pierwszy, zawsze się nam zdaje, żeśmy ją już kiedyś słyszeli. -Feliks Chwalibóg
kiedy-słyszymy-oczywistą-prawdę-choćby-po-raz-pierwszy-zawsze-ę-nam-zdaje-żeśmy-ją-już-kiedyś-słyszeli
Za złudzenia płaci się rzeczywistością. -Anonim
za-złudzenia-płaci-ę-rzeczywistośą
A w głębi duszy tli się mała is­kier­ka nadziei. -Zielona15
a w głębi-duszy-tli ę-ła-is­kier­ka-nadziei